Dnešní datum: 03. 07. 2022    
  Hlavní menukulat roh

Hlavní stránka
Výbor SDH
Složení JSDH
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy

Rozšířené vyhledávání

  Seznam rubrikkulat roh

JSDH

*20. 06. 2020 - lokální záplavy, Střihov

Dne 20. 06. v 9:14 byl vyhlášen poplach k odstraňování nebezpečných stavů ve Střihově. K zásahu vyjela družstva v počtu 1+3 a 1+4.

Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno nebezpečí vylití potoka protékajícího obcí Střihov, z důvodu nedostatečného průtoku vody korytem docházelo ke zvyšování hladiny. Bylo započato odčerpávání vody kalovým a plovoucím čerpadlem z potoka mimo vesnici do strouhy, kde byla dostatečná kapacita na pojmutí vody. A po dohodě mezi velitelem zásahu, starostou obce a Zemědělskou společností Sloveč byla poskytnuta technika na vyčištění koryta potoka a tím zlepšení průtoku. Toto pomohlo a hladina začala klesat. Jednotka se poté vrátila na základnu.
Jelikož následoval větší přísun dešťových srážek byla jednotka vyslána zpět na monitoring. Hladina potoka se opět zvyšovala, navíc bylo zjištěno, že přítok do kaskády 3 rybníků, ze kterých teče potok, je větší než stíhá odtékat. Bylo rozhodnuto nasadit kalový a plovoucí čerpadlo a čerpat také pomocí CAS 32 T-815 a odvádět vodu mimo vesnici obdobně jako v dopoledních hodinách. Jelikož hrozilo přetečení hráze rybníků bylo zažádáno přes KOPIS o vyslání JSDH Velké Výkleky se svojí technikou, aby byl odčerpáván větší objem vody. Následně bylo ze stavidla vypouštěno více vody, aby se vyrovnalo množství přitékající a odtékající vody. Kolem 18 hodiny začala hladina potoka kulminovat a postupně byly snižovány počty nasazených čerpadel.
V 19:00 bylo ukončeno celkové čerpání.
V 19:26 byla jednotka Velké Výkleky poslána na základnu, místní jednotka prováděla dohled a průběžný průzkum do 20:15 a pak se také vrátila základnu.
Do ranních hodin byl pravidelně prováděn monitoring.
Při této události zasahovali Oto Knobloch (V), Michal Hylas (VD), Václav Popek (S), Lukáš Douša, Jakub Novák, Lukáš Reichl, Milan Štěrba ml., Milan Štěrba st. a Petr Tyl.
Zúčastněné jednotky a technika:
JPO III Sloveč - CAS 32 Tatra 815, DA L1Z MAN TGE, plovoucí čerpadlo Kraken 800, plovoucí čerpalo Maxcimum, kalové čerpadlo Heron
JPO V Velké Výkleky – CAS 32 Tatra 148, CAS 24 MB Atego, PPS 12

| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 06. 2020 | 288 přečtení |
Středočeský kraj finančně přispěl na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a to v projektech:

HAS/SDH/010940/2012 - Nákup dýchací techniky JSDHO

HAS/REK/027810/2016 - Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815

HAS/DOP/036707/2019 - Pořízení nového dopravního automobilu

Nadace Agrofert přispěla na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z hasičského fondu a to v projektech:

Hasiči 149/2020 - Pořízení přileb a rukavic pro technické zásahy


  Kontaktkulat roh
SDH Sloveč
Dana Havlíčková
jednatelka SDH
mob.: 720 372 264

Oto Knobloch
velitel JSDH
mob.: 777 303 651

info@hasicislovec.cz

  Aplikace Záchrankakulat roh
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby